Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu


Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu – instytucja kultury, działająca od 1984 w Poznaniu. Głównym celem Centrum jest inspirowanie profesjonalnej twórczości dla dzieci i młodzieży, promocja nowych wartościowych zjawisk artystycznych, popularyzacja i wspieranie rozwoju nowych metod edukacji kulturalnej młodego pokolenia, dokumentacja i wymiana informacji dotyczących zdarzeń artystycznych, instytucji i osób związanych ze sztuką dla dzieci.

Nasza firma dostarczyła następujące urządzenia:

  • SPOTLIGHT reflektor COM 12 PC – 12 kompletów
  • ROBE ruchoma głowa Robin Pointe – 2 komplety
  • ETC pulpit sterowniczy SMARTFADE – 1 szt.
  • ROBE Robin ParFect 100 – 7 szt.
  • ROBE ParFect Difuser 20 – 7 szt.
  • SPOTLIGHT Reflektor COM PC 650W – 6 szt.

Do powyższych urządzeń wykorzystaliśmy również akcesoria takie jak: linki, haki, uchwyty oświetleniowe.

Wykonaliśmy również przewody DMX. Do każdego urządzenia zostały również wykonane opakowania transportowe typu Case.