2011


Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne “Kornas”, Kołobrzeg

Kornas 2011.png

Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie

Łaźnia Nowa 2011.png

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne “Teatr”, Piaseczno-Zalesie Dolne

PS Teatr 2011.png

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie

PWST 2011.png

Zastępca Prezydenta Miasta Tarnowa

Tarnowski Teatr 2011.png

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Teatr Powszechny 2011.png